Enklere Ledelse AS

Hjelper ledere og deres virksomheter/eiere til økt prestasjon og resiliens gjennom lederutvikling, lederstøtte, rådgivning, mentoring, coaching, mental trening, kursing, organisasjonsutvikling og styrearbeid.
Opptatt av vekst og bærekraftig ressursutnyttelse for mennesker, virksomheter og samfunn, og tar utgangspunkt i at den enkeltes personlige bærekraft og mestring, er avgjørende for bidrag inn i virksomheten og dens suksess over tid. Kompetente, trygge og handlekraftige ledere og ansatte skaper verdi, og virksomheter trenger vite hvordan konkret få det til.
Har utviklet konseptet «Bærekraftig selvledelse» og tilbyr kurs, foredrag, workshops og mentorprogram for ledere.
Siv Tove Aune har bakgrunn og arbeidserfaring innen ledelse, organisasjonsutvikling, strategiarbeid, styrearbeid, HR, HMS, tjenesteutvikling, grunderskap, undervisning og helse. Har siden 2019 drevet egen virksomhet, Enklere ledelse AS, og jobber med kunder både i privat og offentlig sektor.