Om oss

Namdalskysten Næringsforening sitt hovedformål er å fremme næringslivet på Namdalskysten, markedsføre de felles interessene medlemsbedriftene har, og være det felles talerøret medlemsbedriftene bruker mot kommuner, fylket og andre.

I vedtatt strategisk næringsplan for Ytre Namdal (SNP) har næringslivet selv definert sitt ambisjonsnivå fram mot 2030 til:
 

  • Dobling av matproduksjonen fra dagens 150 000 tonn til 300 000 tonn i 2030
  • Økning i førstehåndsverdien fra dagens 3 mrd kroner til 8 mrd kroner i 2030
  • Skape 1000 nye arbeidsplasser innen 2030, i tillegg til de 1500 arbeids-plassene som skal erstattes som følge av naturlig avgang. Med andre ord: 2 500 nye arbeidstakere innen 2030, tilsvarende 50 % av dagens arbeidsstyrke.


Dersom Namdalskysten som region skal lykkes krever dette et målrettet fokus på areal, infrastruktur og kunnskap/kompetanse i tillegg til tett samarbeid.

Derfor vår visjon: Sammen om + 1000!