Ansatte

Lars Fredrik Mørch
Lars Fredrik Mørch
Daglig leder
992 25 633
Jonas Williksen
Jonas Williksen
Markeds- og kommunikasjonsansvarlig
90362512

Styret 2021 – 2022

Sverre-Ottar Nordahl
Styreleder
916 45 652
Merete Dille Løvmo
Styremedlem
975 03 625
Thomas Williksen
Varamedlem
415 54 432
Kristian Lysø
Styremedlem
970 63 927
Ragnhild Andersen
Styremedlem
905 23 323
Sissel Gjeseth
Styremedlem
916 22 635
Kjetil Hartvigsen
Styremedlem
995 44 228