+1000 fb

Pluss 1000 - jobbe, bo og leve på Namdalskysten

pluss 1000

Plusstusen

Sammen om +1000.

Du har kanskje hørt om +1000-begrepet tidligere? Vi som bor og jobber på Namdalskysten er glade i tallet 1000. Det er nemlig et uttrykk for ambisjonene vi har for framtida: I løpet av de neste årene skal bedriftene i regionen skape 1000 nye arbeidsplasser, doble produksjonen og øke innbyggertallet med 20 prosent. I tillegg skal det rekrutteres folk til 1500 eksisterende jobber på Namdalskysten.

Det er ikke så rent lite i en region med 10 000 innbyggere.

Tallene er ikke tatt fra løse lufta. Dette er summen av bedriftenes egne målsettinger for framtida slik de kommer til uttrykk i regionens næringsstrategi. I arbeidet med næringsplanen har bedriftene selv tittet inn i krystallkula og gitt uttrykk for hvordan de ser på framtida. Slik sett er dokumentet en pulsmåler på tilstanden i det lokale næringslivet.

Næringspulsen er allerede høy. Namdalskysten er gjennom flere kåringer utpekt som en av landets mest attraktive næringsregioner, i skarp konkurranse med noen av landets mest sentrale storbyregioner. Men i stedet for å hvile på laurbærene ser vi framover. Det gjør vi fordi vi vet at utviklingen ikke skjer av seg selv. For å nå målsettingene må vi legge til rette for arbeid og bosetting i attraktive lokalsamfunn. Vi må sikre gode arealer for produksjon og bosetting. Vi må legge til rette for kunnskap, forskning og utvikling av smarte og bærekraftige løsninger. Vi må sørge for at det offentlige tjenestetilbudet innrettes for å møte utfordringene som ligger foran oss.

Og det er akkurat det som nå er i ferd med å skje på Namdalskysten. Vi rigger Namdalskysten for fortsatt vekst. Investeringene, enten det er snakk om ny industri, nye bolig- og næringsareal, ny infrastruktur eller nye og spennende tjenestetilbud fra det offentlige, har det til felles at de legger til rette for arbeid, bosetting og bolyst.

Slik at du kan jobbe, bo og leve på Namdalskysten.

Følg oss på facebook - Pluss1000 - jobbe, bo og leve på Namdalskysten