HRP AS

HRP er landsdekkende leverandør av prosjektledelse, byggeledelse, utredning og analyse, rådgiving, arkitekttjenester og sikkerhetsrådgiving.
Vi tar ledelsen i komplekse prosjekter fra tidlig fase til ferdig bygget.