MITT MILJØ AS

Mitt Miljø AS er et firma som jobber tett opp mot virksomheter som har sterkt fokus på miljø og HMS. Vi bistår i dag flere virksomheter med å innføre ledelsessystemer for å kunne skape en mer dynamisk virksomhet. Ledelsessystemene er både innen miljøledelse, administrasjon og arbeidsmiljø. Standarder som ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 og Miljøfyrtårn er hva vi bygger våre tjenester på.

Både våre egne og innleide rådgiver har bred erfaring i å jobbe med risikovurderinger og HMS arbeid. Store prosjekter med meget krevende rutiner og instrukser er noe vi har meget god erfaring med. Risikovurderingen av indre- og ytre miljø, granskninger og utarbeidelser av beredskapsplaner er noen av de tjenester vi tilbyr.

Kontaktpersoner

Jøran Martin Johansen
Rådgiver og sertifisør