TRØNDELAG FYLKESKOMMUNEFagskole, eller høyere yrkesfaglig utdanning, er kortere, yrkesrettede utdanninger. Utdanningene har en varighet på mellom et halvt og to år, og er særpreget av at de gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.
Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF) er den største offentlige fagskolen i Trøndelag. I 2018 ble det vedtatt å slå sammen de tekniske fagskolene i fylket under én samlet administrasjon.
THYF tilbyr i dag høyere yrkesfaglig utdanning innen mange ulike fagretninger – tekniske fag (bygg og anlegg, elektro, teknikk og industriell produksjon), maritime fag (dekksoffiser og maskinoffiser), helsefag med ulike fordypninger, landbruksfag, havbruksfag, matteknikk og reiselivsfag.
Vi har sju avdelinger spredt rundt om i Trøndelag – Ytre Namdal (Rørvik), Steinkjer, Levanger, Stjørdal, Trondheim, Chr. Thams (Løkken, Meldal) og Gauldal (Støren). Avdelingene er samlokalisert med videregående skoler. THYFs  administrasjon har tilhold på Stjørdal.

Kontaktpersoner

Anita Frelsøy
Rektor
Svein Ove Dyrdal
Rektor