Test
Frokostmøte tema boligutvikling og næring
Frokostmøte tema boligutvikling og næring

Viktig temamøte om bolig- og næringsutvikling i framtidas Nærøysund

21.09.2021
I forbindelse med jobben med kommunplanens arealdel inviterer Namdalskysten næringsforening og Nærøysund kommune til frokostmøte med tema boligutvikling og næring på Kysthotellet Rørvik, onsdag 6. oktober kl. 08.00. Det blir enkel servering og kaffe.

Ingrid S. Trovatn i Nærøysund kommune forteller at dette er et viktig temamøte for utviklingen av Nærøysund kommune de neste årene, og håper flest mulig deltar.
 

– Dette er et viktig møte. Det kommende arbeidet med arealplan er helt avhengig av innspill for at den skal bli det styringsverktøyet som ønskes. Samtidig er det viktig at det blir gitt innspill som kan utløse parallelle prosesser vedrørende stedsutvikling, forteller Trovatn.
 

Hun forteller at møtet vil starte med et foredrag, før det blir workshop der alle deltakerne får bidra.
 

– Vi legger opp til at deltakerne skal innom ulike scenario de må forholde seg til, og som er aktuelle for deres hverdag. På den måten får vi sikret mer forståelse for planen som er i arbeid nå og hvorfor det er viktig å komme med innspill, sier Trovatn.
 

Hun legger til at aktørene sitter på mye relevant informasjon innenfor ulike tema som kommunen ikke har. Dette kan være eksempler på hvor det er aktuelt for næring/industri/boligbygging. 

Kommuneplanens arealdel skal planlegge for utviklingen i kommunen de neste 12 årene.
 

– Dette innebærer at man må tenke, realistisk samtidig som man er ambisiøs, sier Trovatn som håper på godt oppmøte og stort engasjement den 6. oktober.

facebook

Siste nytt