Test
Lars F - portrett

Angrer du på salget av Cermaq, Ola Borten Moe?

21.10.2022
Kronikk av Lars Mørch, daglig leder Namdalskysten Næringsforening

Oljefondet må snarest flytte investeringene sine til lønnsomme, norske bedrifter om regjeringen er imot avkastning på utenlandsk eierkapital.
 

Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe går nå til angrep på oppdrettsinvestorer utenfor Norges grenser. Borten Moe viser til at de utenlandske eierne fikk 2,78 milliarder kroner i utbytte fra norske oppdrettsselskaper i 2021.
 

«Det er viktig at mer av de store verdiene som blir skapt i norske fjorder og langs den norske kysten, blir igjen i Norge, i stedet for at de sendes ut av landet til multinasjonale selskaper og utenlandske investorer. Jeg mener det er rett og rimelig at vi nå tar noe av dette overskuddet og beholder det i Norge, til bruk for det norske fellesskapet»uttalte Borten Moe til NTB fredag 21. oktober.
 

Folket på kysten har forsvart lakserikingene sine etter at regjeringen foreslo å inndra størstedelen av deres framtidige investeringskapital. Nå skifter regjeringen taktikk og retter kanonene mot de utenlandske oppdrettsinvestorene.
 

Solgte superprofitt til utlandet
Det er mindre enn 10 år siden at staten la sitt eget oppdrettsselskap, Cermaq, ut for salg. Den rødgrønne regjeringen Stoltenberg med Ap og Sp i spissen sørget for at fôrdivisjonen EWOS endte i hendene til et utenlandsk investeringsselskap. Oppdrettsvirksomheten ble solgt til japanske Mitsubishi.
 

Siden har laksenæringen utviklet seg i sterkt positiv retning. Nå ser det ut til at Senterpartiet og Ola Borten Moe angrer på salget av Cermaq. Staten solgte nemlig ut muligheten til utbytte fra det de i sterkt negative ordelag omtaler som superprofitt.
 

Norsk lov ikke gir norske selskaper anledning til å forskjellsbehandle sine aksjonærer når det kommer til utbytte. Om staten mener at de 2,78 laksemilliardene som ble utbetalt til utenlandske eiere i fjor burde ha gått til statskassen, er den åpenbare løsningen å kjøpe hjem disse aksjepostene.
 

Må flagge hjem Oljefondet
Denne regjeringen har de siste ukene høylydt forfektet at utenlandske eiere stikker av med norske verdier. Ingen investor i verden eier mer i utlandet enn Norge. Oljefondet har en markedsverdi på nærmere 12.000 milliarder kroner, halvparten av verdien skriver seg fra avkastning på investeringer i utlandet. Dersom regjeringen virkelig mener at det riktig å begrense avkastning på utenlandsk eierskap, bør man snarest åpne for at Oljefondet heller kan investere i lønnsomme, norske virksomheter

facebook

Siste nytt