Test
ÅrsmøteNKNF

Årsmøte 2024 Namdalskysten Næringsforening

26.03.2024
Dato: 3.april kl 18.00
Sted: InnovArena, kantina i 3.etg.
Til behandling er ordinære årsmøtesaker:

1. Valg av møteleder og sekretær
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av 2 personer til signering av møteprotokoll
4. Årsmelding 2023
5. Regnskap med noter 2023
6. Fastsettelse av medlemskontingent & serviceavgift
7. Budsjett 2024
8. Behandling av inkomne forslag
9. Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer
10. Valg

Saksprotokoll Årsmøtet 2024 

Årsmelding NKNF 2023

Årsregnskap NKNF 2023

Årsbudsjett 2024

Til orientering vil det i etterkant av selve årsmøtet, bli innlegg fra Ordfører og kommunedirektør som omhandler kommuneperspektivet og ringvirkninger for næringslivet.
facebook

Siste nytt