Test
bilde
Foto: Silje Therese Groven/Namdalsavisa

Brohodesamling og Innovasjonsbesøk

02.04.2024
Mars ble en aktiv måned på Namdalskysten. I tillegg til en Skreifestival med fokus på bo- og blilyst fikk næringslivet besøk av NTNU Brohode og virkemiddelapparatet. Rekruttering og innovasjon er viktige satsningsområder for lokalt næringsliv og næringsforeninga ser nytten av å tilrettelegge for slik aktivitet i regionen.


Brohodesamling 

I samarbeid med NTNU Brohode, Flatanger Næringsforum og InnovArena kunne Namdalskysten Næringsforening invitere studenter og administrasjon ved NTNU til Brohodesamling i Flatanger og Nærøysund. Her fikk studentene besøke ulike virksomheter og bygge relasjoner som potensielt kan bli verdifult med tanke på langsiktig rekruttering og kunnskapssamarbeid. Gjennom to svært innholdsrike dager fikk de tilreisende et godt innblikk i mulighetene som finnes innenfor blå sektor langs Namdalskysten. 


Prosjektleder for NTNU Brohode, Alexandra Neyts, opplever besøket langs kysten som informativt, og peker på den brede representasjonen av ekspertise fra både tekniske og biologiske bedrifter.
– Disse dagene har vært veldig inspirerende. Flatanger og Nærøysund representerer en bredde med eksperter på ulike områder, alt fra tekniske- til biologiske bedrifter, forteller prosjektleder for Brohode, Alexandra Neyts.


Foto: Silje Therese Groven

Bedriftene som presenterte seg for studentene understreket viktigheten av et tettere samarbeid mellom akademia og industrien for å drive framtidig utvikling av både distriktene og næringa. Andreas Moe, direktør for brønnbåt i Frøy, mener at bedriften er avhengig ny kompetanse for framtidig utvikling.
– Vi er avhengig av god kompetanse i alle ledd i framtida. Vi ønsker å vise studentmiljøene hva vi jobber med, og hvilke muligheter som finnes ute i distriktene. Verdiskapinga vår skjer på kysten, og da er det viktig å få kompetansen dit, forteller Andreas Moe.Andreas Moe i Frøy gir ivrige studenter en smakebit på mulighetene som finnes i rederinæringen. 

Studentene besøkte bedrifter som Salmon Center Rørvik, Aquastructures AS, FRØY AS, SinkabergHansen AS, Moen Marin AS, AQS AS, Mekon AS, iNam AS, Kråkøya Biopark før oppholdet ble avsluttet med en Skreiquiz på Heimbrygga i forbindelse med Skreifestivalen.Innovasjonsbesøk

Kort til etter at delegasjonen fra NTNU satte kursen hjemover var det duket for en ny besøksrunde til Namdalskystens bedrifter, denne gangen et samlet virkemiddelapparat med fokus på utvikling og innovasjon. Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, Siva og Trøndelag fylkeskommune, forent under banneret Innovasjonsteam Trøndelag, satte kursen nordover med todelt formål: Å bli bedre kjent med lokalt næringsliv, og presentere bredden av de offentlige støtteordningene til både nye og etablerte bekjentskaper.
– Det er et utrolig imponerende næringsliv her i Nærøysund, mener spesialrådgiver ved Innovasjon Norge, Ivar Skjerve.


Foto: Silje Therese Groven


Besøk og seminar

Innovasjonsteamet besående av SIVA, Proneo, iNam, Fremtidens Indusri, Innovasjon Norge, Trøndelag fylkeskommune og Norges forskningsråd gjennomførte første dag med ulike bedriftsbesøk og presentasjoner før det ble invitert til et innovasjons- og utviklingsseminar på dag 2. En av aktørene som fikk besøk var resirkuleringseksperten Oceanize. FoU leder Helene Øyangen Lindberg som påpeker viktigheten med FoU-prosjekter og virkemiddelapparatet, som medfører en viktig risikoavlastning for både de og deres kunder. – Det er mye Reodor Felgen-drift som har ført oss dit vi er i dag. Vi har måttet bygge om ulike anleggsmaskiner for å tilpasse blant annet kapping av store plastrør, forteller Helene.

Foto: Silje Therese Groven


Innovasjonsteamet besøkte virksomhetene SinkabergHansen AS, Oceanize AS og Navy Rørvik AS før det ble gjennomført bedriftspresentasjoner fra Kråkøya Eiendom AS, Eco Seafood AS og Aquaressurs AS på InnovArena. 
 


 
facebook

Siste nytt