Test
Russ

Kjære russ i alle farger, kom heim igjen!

16.05.2023
Årets russefeiring nærmer seg slutten, og jeg vil tro at dere har lagt bak dere noen innholdsrike år med videregående skolegang. Russetiden markerer en slutt på noe tilbakelagt, men er like mye en start av noe nytt. Det er nå det blir spennende!

Dere kjenner nok på forskjellige følelser knyttet til det å gå inn i en ny tilværelse som student, som lærling, i jobb eller førstegangstjeneste, og det er helt naturlig. Mange av dere flytter til et nytt sted, møter nye folk og får en annerledes hverdag enn det dere er vant med. Selv om det noen gang kan være utfordrende, er det en fantastisk opplevelse. Det er nå dere virkelig lærer. Det å innta en tilværelse etter videregående handler om mye mer enn bare fag og timeplaner. Det handler om læring. Det handler om livsmestring. Dere vil lære om dere selv, hverandre og dere vil lære om hva dere ønsker å gjøre videre i livet. Det store valget om utdanning og jobb kan være vanskelig, men heldigvis er det stort rom for å gjøre feil.


For 10 år siden sto jeg selv og feiret russetiden med mange planer for fremtiden. Heldigvis lot jeg meg bli påvirke av impulser og tilfeldigheter i denne unike tiden. Den trygge og forutsigbare planen jeg hadde ble skrotet til fordel for spennende studieopphold i nord, sør og utenfor landets grenser. Denne lærdommen har en verdi som verken måles i karakterer eller studiepoeng, men som gir grunnlag for å danne nye perspektiver og en bredere horisont. Det å reise ut å få nye impulser er noe jeg tror alle har godt av.


Så vil jeg også oppfordre dere til å ta vare på relasjonene fra russetiden og skolegangen. Utveksle erfaringer underveis og sett av tid til å møtes når dere er på hjemreise i ferier og helligdager. Det gode miljøet dere har skapt fra skolegangen på videregående gir en sosial trygghet og er en fin arena videre i livet.


Og vit at næringslivet i regionen ønsker dere tilbake! Det skjer fantastiske ting her på Namdalskysten og vi har bruk for hver og en av dere. Reis ut, bygg relasjoner, skaff dere livserfaring og kompetanse – og del det med oss underveis og når dere kommer flyttende tilbake. Utviklingen i lokalt næringsliv viser at mulighetene finnes her, og dere kan være med på å drive samfunnet videre fremover. Mange av dere reiser fra en perle på kysten med store vekstambisjoner som uttales gjennom vår +1000 visjon, og dette er dere en vesentlig del av.

Namdalskysten Næringsforening ønsker at dere skal kunne jobbe, bo og leve i Nærøysund i mange år framover. Næringslivets budskap er derfor veldig enkelt – Kjære russ: Ut å fly og kom heim igjen etterpå!
 
facebook

Siste nytt