Test
Lars Fredrik Mørch

Kystnæringene som drivkraft for utvikling i hele landet

12.05.2021
Næringslivet langs norskekysten skaper enorme verdier for Norge, fastslår ny rapport.

På oppdrag fra blant annet Næringsalliansen i Trøndelag, som Namdalskysten Næringsforening er en del av, har NTNU-baserte Junior Consulting tatt på seg oppdraget med å undersøke kystnæringenes betydning for verdiskaping, sysselsetting, bosetting og velferd.
 

– Dette er en bestilling på vegne av trøndersk næringsliv. Formålet har vært å synliggjøre de enorme verdiene og potensialet for fremtidig verdiskaping, forteller Lars Fredrik Mørch, daglig leder i Namdalskysten næringsforening.
 

Nå er rapporten her, og tallenes tale er klar: De private bedriftene er norskekystens livsnerve, og står for en svært stor andel av verdiskapingen i landet. Analysen viser videre at Norge også i årene fremover vil være svært avhengig av næringslivet langs kysten vår.
 

Rrapporten slår blant annet fast at:

  • Åtte av ti kystkommuner med høy vekst i velferdstilbudet har høy vekst i verdiskapingen.
  • Kommuneøkonomien blir drevet av det private næringsliv.
  • Kystkommunenes private bedrifter subsidierer innlandets kommuner.
  • Private bedrifter finansierer direkte og indirekte offentlig tjenesteproduksjon som skoler og eldreomsorg. 
Viktig å vise betydningen

Lars Fredrik Mørch er glad for at rapporten så tydelig viser omfanget av verdiskapingen som skjer langs kysten, betydningen for sysselsettingen, samt ringvirkningene i resten av økonomien. 

– Rapporten er meget god, og har synliggjort mulighetene vi har langs kysten veldig tydelig, sier Mørch. Han håper at innholdet i rapporten vil bidra til at rammevilkårene for private bedrifter og privat eierskap settes høyt på dagsorden frem mot stortingsvalget.

– Forutsigbarhet er grunnlaget for ytterligere investeringer og satsinger langs kysten. Næringslivets rammevilkår bør være godt forankret i det politiske landskapet – uavhengig av hvem som sitter i regjering, fortsetter Mørch.

– Alle tjener på at det går godt på kysten, avslutter han. 
 

Les hele rapporten Norskekystens livsnerve her!

facebook

Siste nytt