Test
Jonas Gahr Støre
Daglig leder Lars Fredrik Mørch presenterte Kråkøya-prosjektet til Jonas Gahr Støre ved hans besøk på InnovArena. Foto: PKOM.

Næringsforeninga presenterte Kråkøya

01.06.2021
Arbeiderpartiet og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre valgte å presentere partiets Vekstplan for Trøndelag fra Nærøysund.

Her besøkte han både Oceanize og MOEN på Purkholmen. I tillegg hadde Støre planlagt et besøk på det nye lakseslakteriet til SinkabergHansen på Marøya.
 

Under lunsjen presenterte daglig leder Lars Fredrik Mørch den lokale visjonen om å utvikle 1000 mål store Kråkøya industriområde med verdens laveste industrielle fotavtrykk, basert på det regionen kan aller best; proteinproduksjon fra sjø og land. Samtidig skal Kråkøya forsyne skipsfarten med de nye nullutslippsløsningene, sa Mørch.
 

Ap-lederen responderte meget positivt på presentasjonen av Norges grønneste proteinproduksjon og maritime nullutslipps-hub:

  • Et av fokusområdene er fôrråvarer til akvakultur – som på verdensbasis vil trenge 50 millioner tonn med bærekraftige fôringredienser hvert år i 2050
  • Dette gir store muligheter for Namdalen, som har helhetlige verdikjeder innenfor både fiskeri og havbruk, skog- og landbruk
  • Det jobbes med å utvikle en felles utviklingsarena der verdikjedene på sjø møter land – som blir en viktig reaktor for industrielle industrisatsinger på Kråkøya
  • Samtidig er det sterkt fokus på å utvikle industriparken slik at all biomasse utnyttes maksimalt – det samme gjelder energi.

Fra Næringsforeninga ble det også understreket det gode samarbeidet som er mellom det lokale næringslivet og Nærøysund kommune både gjennom strategisk næringsplan og nå sist samfunnsplanen til kommunen.
 

– Vi jobber sammen med innovasjonsklyngen InnovArena, enkeltbedrifter, Val FoU, Nærøysund kommune, og en rekke kunnskapsmiljøer for å utvikle framtidas proteinindustri og maritime nullutslippsløsninger, fortalte Mørch.
 

Han tok også opp energisituasjonen i regionen som kan bli prekær på grunn av mangelen på nok kapasitet i overføringsnettet fra stamnettet.

facebook

Siste nytt