Test
NOLAB

Bedriftsbesøk Norsk Oljelaboratorium

25.06.2024
Siden etablering i 2001 har Norsk Oljelaboratorium spesialisert seg innen analyse og teknisk testing av oljeprodukter og kjølevann. Gjennom analyse av olje og kjølemedium kan ekspertteamet i NoLab gi kunden kunnskap og forventet levetid og behov for fornyelse før det er for sent. Med et bredt fagmiljø og mange års erfaring fra bransjen bidrar virksomheten til å sikre lang levetid på maskiner og utstyr til kunder i hele verden.
 
Bedriften Norsk Oljelaboratorium ble etablert i 2001, men historien startet før den tid. Daglig leder Helge Ingebrigtsvold har over 40 års erfaring fra bransjen der historien strekker seg tilbake til en verkstedsavdeling i NSB på 1980 tallet. Da NSB avviklet denne delen av virksomheten tok Helge med seg laboratoriet til Rørvik og startet egen virksomhet. NOLAB etablerte virksomhet i strandgata på Rørvik hvor de ble værende fram til åpningen av InnovArena i 2020. I takt med tiden har selskapet vokst og investert i moderne utstyr som gjør de rigget for videre vekst. Helge holder fortsatt koken, men får også mye hjelp fra sønnen Martin Ingebrigtsvold som nylig har vendt hjem etter studietid i Trondheim. Med utdanning innen materialteknologi og maskiningeniør fra NTNU er Martin klar til å bidra i driften av Norsk Oljelaboratorium i tiden framover. Selv om det klargjøres for et generasjonsskifte, har ikke Martin noe særlig tro på at faren vil trekke seg tilbake med det første:
- Han kommer nok til å gå rundt i disse lokalene som en syvende far i huset kjenner jeg han rett, humrer Martin om sin far.Norsk Oljelaboratorium har en bred kundeportefølje som egentlig innebærer alt av oljesmurt utstyr. Fra ferjer, tog, fabrikker og helikopter til Ola Nordmann som ønsker å optimalisere vedlikeholdet på sin nye bil kan nyte godt av tjeneste NOLAB tilbyr. – Våre tjenester gjør at kunden kan forlenge oljeskiftsintervallet og samtidig unngå havari, dette gjør at det blir mye penger å spare på grundig oppfølging. I denne sammenhengen er effektivitet og forutsigbarhet viktige faktorer, samt en av konkurransefordelen til laboratoriet i Nærøysund. – Våre største konkurrenter er utenlandske oljeselskaper som har egne laboratorier, en av våre fordeler er den raske postgangen i Norge som gjør at vi kan operere med svarfrist på 2 virkedager. Lokale kunder kan dessuten levere prøver i postkassa utenfor vårt kontor slik at det blir veldig enkelt. I tillegg har vi vaktordning som gjør oss tilgjengelige 24/7 da helikopter ofte har en svarfrist på 4 timer, avslutter Martin Ingebrigtsvold .   Bredt kompetansemiljø
Virksomheten gjennomfører på årlig basis rundt 25 000 oljeprøver og har blitt en arbeidsplass for 7 faste ansatte, i tillegg til ferievikarer. I arbeidstokken finner vi sivilingeniører innen kjemi, bioteknologer og bioingeniører. De har også gode erfaringer med å tilby NTNU studenter oppgaver til bachelorskriving som blant annet har forsket på forskjellen mellom tradisjonell mineral olje og nedbrytbar olje. Med flinke fagfolk og moderne utstyr er NOLAB rigget for videre vekst og vil kunne ta imot et dobbelt så stort antall prøver i årene framover. – Stadig mer automatiseres i vår bransje slik kan opprettholde god kapasitet uten å være avhengig av mer arbeidskraft med det første, sier Ingebrigtsvold .


Kjøp av ny lab
Tidligere i år gjennomførte Norsk Oljelaboratorium oppkjøp av oljeanalysetjenestene til Servi Group etter et langvarig og godt samarbeid. Servi Group er ledende produsent innen hydraulikk og Norges største kompetansemiljø innen tilhørende teknologier. Oljelaboratoriet til Servi ligger ved hovedkontoret på Ski, men vil framover ekspederes fra NOLAB sine lokaler fra Rørvik. – Vi har hatt et tett samarbeid over flere år og det ble naturlig at vi overtok denne delen av driften da Servi valgte å fokusere mer på andre deler av virksomheten, forteller Ingebrigtsvold .


Miljøfyrtårn
Norsk Oljelaboratorium er i dag sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001, men har startet arbeidet med å bli miljøfyrtårnsertifisert. Kvalitetsleder Melanie Iversen setter pris på lokale initiativ som har bidratt med å sette i gang denne prosessen. – Vi har jo pratet om å sette i gang denne prosessen da det er også noe kundene begynner å etterspørre. Da initiativet fra med gruppesertifisering kom fra InnovArena med lokal miljøveileder var dette et godt hjelpemiddel for å få satt i gang arbeidet, sier Iversen. Miljøledelse er både omfattende og tidskrevende arbeid, da er det fint med lokale samarbeidspartnere som bidrar til å gjøre prosessen enklere. – Vi søkte og fikk tilsagn fra samfunnsutbytte til Sparebank1 SMN, vi synes det er en god ordning som gjør det enklere å sette gang og anbefaler flere å gjøre det samme, avslutter Iversen  
 
facebook

Siste nytt